Quy định sử dụng

Quy định sử dụng

Mục lục

Quy định sử dụng chung

1- Chúng tôi có quyền chấp nhận in lại hoặc không in lại nếu quý khách gặp 1 trong các trường hợp sau.

Những trường hợp in lại hoặc đền bù:
– Khách hàng đã duyệt nội dung nhưng thành phẩm sai nội dung hoặc mất nét chữ so với mẫu khách hàng đã duyệt.
– Khách hàng đã duyệt màu sắc nhưng thành phẩm sai màu.
– Thành phẩm in sai quy cách in như: sai kích thước, cán màng sai,…
– Sản phẩm in của khách hàng bị các sự cố như: ướt, nấm mốc, nhăn nheo,… trong quá trình nhân viên của chúng tôi bảo quản hoặc vận chuyển.
Những trường hợp không in lại hoặc đền bù:
– Khách hàng duyệt nội dung sai nên khi thành phẩm in sai nội dung.
– Khách hàng không đưa mẫu canh màu hoặc không duyệt màu trước khi in, nên khi thành phẩm in sai lệch màu sắc.
– Thành phẩm in sai quy cách in nhưng có thể xử lý bằng kỹ thuật để khắc phục sự cố.
– Sản phẩm in của khách hàng bị các sự cố như: ướt, nấm mốc, nhăn nheo,… trong quá trình giao nhận của khách hàng và vận chuyển tại các chành xe.

2- Chúng tôi không chịu trách nhiệm hoặc từ chối thực hiện các đơn hàng vi phạm các mục sau:

– Cung cấp nội dung cá nhân sai hoặc cố tình spam.
– Nội dung in ấn tuyên truyền, chống phá và xuyên tạc chính quyền và liên quan đến chính trị. Nội dung sai lệnh về địa lý, lịch sử của nước CHXHCN Việt Nam.

3-Chúng tôi có quyền thay đổi quy định sử dụng bất kỳ lúc nào.

Những thay đổi trong quy định sử dụng sẽ được thông báo tới khách hàng qua email, được đưa lên trang web của InNhanh.Co và có hiệu lực ngay lập tức.