Sản phẩm

In Namecard Nhựa PVC

Mục lục

In Namecard Nhựa PVC

Nhựa PVC / Bo 4 góc / 100 card / Hộp / Kích thước: (8.5x5.4)cm

Picture of In Namecard Nhựa PVC
Picture of In Namecard Nhựa PVC
Quy cách in
700.000₫

Chi tiết sản phẩm

Namecard Nhựa Trong PVC : Chỉ in 1 mặt / Bo 4 góc / 100 card / Hộp  / Kích thước: (8.5x5.4)cm

Namecard Nhựa Đục PVC : Có thể in 2 mặt / Bo 4 góc / 100 card / Hộp  / Kích thước: (8.5x5.4)cm